ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Slide 3 PHIÊN HỘI THẢO 30+ DIỄN GIẢ 800+ ĐẠI BIỂU THAM DỰ 15+ GIAN HÀNG TRIỂN LÃM

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Expand All +
 • 1. THAM VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HẢI DƯƠNG

  15:00 – 17:00 | Trung Văn Hóa Xứ Đông, Tp. Hải Dương

 • 2. TIỆC TỐI GIAO LƯU

  18:00 – 20:00 | Tp. Hải Dương

 • 3. KHAI MẠC TRIỂN LÃM & VIP TOUR

  07:30 – 08:30 | Trung Văn Hóa Xứ Đông, Tp. Hải Dương

 • 4. PHIÊN TOÀN THỂ: KIẾN TẠO MÔ HÌNH CÔNG DÂN SỐ

  08:30 – 12:00 | Trung Văn Hóa Xứ Đông, Tp. Hải Dương

 • Bí thư/Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
  26/3/2024

 • Kết quả chuyển đổi số, giới thiệu Cổng thông tin điện tử 3 cấp Hải Dương và những kỳ vọng phát triển Kinh tế số - xã hội số Hải Dương
  26/3/2024

 • Đại diện Bộ Thông tin và truyền thông
  26/3/2024

 • Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06)Bộ Công An
  26/3/2024

 • Chuyên gia VINASA/Doanh nghiệp CNTT
  26/3/2024

 • Đại diện các địa phương Top DTI/ Doanh nghiệp CNTT: VNPT/ Viettel/ FPT
  26/3/2024

 • Doanh nghiệp CNTT: VNPT/ Viettel/ FPT
  26/3/2024

 • Đại diện Doanh nghiệp CNTT: VNPT/ Viettel/ FPT
  26/3/2024

 • 5. HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ

  14:00 – 17:00 | Hội trường tầng 4, Trung tâm văn hóa xứ Đông

 • Chuyên gia VINASA
  26/3/2024

 • Đại diện lãnh đạo Doanh nghiệp CNTT
  26/3/2024

 • Nội dung:
  - Kỹ năng số dành cho giới trẻ
  - Các dịch vụ số thanh toán số, chữ ký số, văn hóa số, du lịch số, tiếp cận dữ liệu số
  - Kỹ năng an toàn, an ninh thông tin, chống lừa đảo
  26/3/2024

Slide ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CƠ QUAN BẢO TRỢ UBND TỈNH HẢI DƯƠNG